\\\\( \nonumber \newcommand{\bevisslut}{$\blacksquare$} \newenvironment{matr}[1]{\hspace{-.8mm}\begin{bmatrix}\hspace{-1mm}\begin{array}{#1}}{\end{array}\hspace{-1mm}\end{bmatrix}\hspace{-.8mm}} \newcommand{\transp}{\hspace{-.6mm}^{\top}} \newcommand{\maengde}[2]{\left\lbrace \hspace{-1mm} \begin{array}{c|c} #1 & #2 \end{array} \hspace{-1mm} \right\rbrace} \newenvironment{eqnalign}[1]{\begin{equation}\begin{array}{#1}}{\end{array}\end{equation}} \newcommand{\eqnl}{} \newcommand{\matind}[3]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}_\mathrm{#3}}} \newcommand{\vekind}[2]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}}} \newcommand{\jac}[2]{{\mathrm{Jacobi}_\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\diver}[2]{{\mathrm{div}\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\rot}[1]{{\mathbf{rot}\mathbf{(#1)}}} \newcommand{\am}{\mathrm{am}} \newcommand{\gm}{\mathrm{gm}} \newcommand{\E}{\mathrm{E}} \newcommand{\Span}{\mathrm{span}} \newcommand{\mU}{\mathbf{U}} \newcommand{\mA}{\mathbf{A}} \newcommand{\mB}{\mathbf{B}} \newcommand{\mC}{\mathbf{C}} \newcommand{\mD}{\mathbf{D}} \newcommand{\mE}{\mathbf{E}} \newcommand{\mF}{\mathbf{F}} \newcommand{\mK}{\mathbf{K}} \newcommand{\mI}{\mathbf{I}} \newcommand{\mM}{\mathbf{M}} \newcommand{\mN}{\mathbf{N}} \newcommand{\mQ}{\mathbf{Q}} \newcommand{\mT}{\mathbf{T}} \newcommand{\mV}{\mathbf{V}} \newcommand{\mW}{\mathbf{W}} \newcommand{\mX}{\mathbf{X}} \newcommand{\ma}{\mathbf{a}} \newcommand{\mb}{\mathbf{b}} \newcommand{\mc}{\mathbf{c}} \newcommand{\md}{\mathbf{d}} \newcommand{\me}{\mathbf{e}} \newcommand{\mn}{\mathbf{n}} \newcommand{\mr}{\mathbf{r}} \newcommand{\mv}{\mathbf{v}} \newcommand{\mw}{\mathbf{w}} \newcommand{\mx}{\mathbf{x}} \newcommand{\mxb}{\mathbf{x_{bet}}} \newcommand{\my}{\mathbf{y}} \newcommand{\mz}{\mathbf{z}} \newcommand{\reel}{\mathbb{R}} \newcommand{\mL}{\bm{\Lambda}} \newcommand{\mnul}{\mathbf{0}} \newcommand{\trap}[1]{\mathrm{trap}(#1)} \newcommand{\Det}{\operatorname{Det}} \newcommand{\adj}{\operatorname{adj}} \newcommand{\Ar}{\operatorname{Areal}} \newcommand{\Vol}{\operatorname{Vol}} \newcommand{\Rum}{\operatorname{Rum}} \newcommand{\diag}{\operatorname{\bf{diag}}} \newcommand{\bidiag}{\operatorname{\bf{bidiag}}} \newcommand{\spanVec}[1]{\mathrm{span}{#1}} \newcommand{\Div}{\operatorname{Div}} \newcommand{\Rot}{\operatorname{\mathbf{Rot}}} \newcommand{\Jac}{\operatorname{Jacobi}} \newcommand{\Tan}{\operatorname{Tan}} \newcommand{\Ort}{\operatorname{Ort}} \newcommand{\Flux}{\operatorname{Flux}} \newcommand{\Cmass}{\operatorname{Cm}} \newcommand{\Imom}{\operatorname{Im}} \newcommand{\Pmom}{\operatorname{Pm}} \newcommand{\IS}{\operatorname{I}} \newcommand{\IIS}{\operatorname{II}} \newcommand{\IIIS}{\operatorname{III}} \newcommand{\Le}{\operatorname{L}} \newcommand{\app}{\operatorname{app}} \newcommand{\M}{\operatorname{M}} \newcommand{\re}{\mathrm{Re}} \newcommand{\im}{\mathrm{Im}} \newcommand{\compl}{\mathbb{C}} \newcommand{\e}{\mathrm{e}} \\\\)

Kursusbeskrivelse (work in progress)

Formål: Den digitale udvikling ændrer i disse år betingelserne for matematik både i teori og praksis. Computational thinking spiller en stadigt vigtigere rolle i matematikfaget både for teori og tekniske anvendelser. Matematikken er grundlaget for den digitale omstilling og interagerer med algoritmer, programmering, datavidenskab, statistik og kunstig intelligens på nye måder. Kursets formål er at give kursusdeltagerne et førstehåndsindtryk af de nye perspektiver på matematikken og klæde dem på til selv at kunne videreformidle til interesserede gymnasieelever og kolleger.

Opbygning: Kurset består af 5 hele kursusdage på DTU placeret i efteråret 2025, som ligger med tre ugers mellemrum. Imellem kursusdagene opfordres der til afprøvning af materialet på eget gymnasium. Forløbet afsluttes med en hel projektdag på DTU med foredrag og workshops for eleverne med inspiration til store opgaver (fx SRP og SOP).

Kursusdagene på DTU: Kursusdagene indeholder typisk 3 elementer: 1) Et populærvidenskabeligt og fagligt forankret foredrag af en ekspert inden for dagens emne, fx optimering, grafteori, Python-programmering, datavidenskab, kunstig intelligens, 2) Faglig introduktion til matematikken bag dagens emne suppleret med øvelser og Python-træning, og 3) Forberedelse til afprøvning på gymnasierne. Som kursusdeltager får man hver gang et færdigt program med sig hjem, så man er klar til afprøvning på eget gymnasium.

Platform: DTU Compute har fra det af Novo Nordisk Fonden støttede InterMat-projekt stor erfaring i at samarbejde med gymnasielærere om brobygningsforløb for gymnasieelever i matematik, hvor der fagligt rækkes ud mod anvendelser i såvel naturfaglige fag (biologi, kemi, fysik mv.) som i ingeniørfag (byggeteknologi, tomografi, AI mv.). InterMats hjemmeside https://intermat.compute.dtu.dk/efteruddannelse opgraderes til platform for ”Matematik og computational thinking”.

Det forudsættes ikke, at deltagerne har erfaring med ”Computational thinking” og programmering i Python.

Datoer 18/9, 9/10, 30/10, 20/11, 11/12, alle 2025

Deadline for tilmelding 15/5 2025