Velkommen til InterMat 2023!

\\\\( \nonumber \newcommand{\bevisslut}{$\blacksquare$} \newenvironment{matr}[1]{\hspace{-.8mm}\begin{bmatrix}\hspace{-1mm}\begin{array}{#1}}{\end{array}\hspace{-1mm}\end{bmatrix}\hspace{-.8mm}} \newcommand{\transp}{\hspace{-.6mm}^{\top}} \newcommand{\maengde}[2]{\left\lbrace \hspace{-1mm} \begin{array}{c|c} #1 & #2 \end{array} \hspace{-1mm} \right\rbrace} \newenvironment{eqnalign}[1]{\begin{equation}\begin{array}{#1}}{\end{array}\end{equation}} \newcommand{\eqnl}{} \newcommand{\matind}[3]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}_\mathrm{#3}}} \newcommand{\vekind}[2]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}}} \newcommand{\jac}[2]{{\mathrm{Jacobi}_\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\diver}[2]{{\mathrm{div}\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\rot}[1]{{\mathbf{rot}\mathbf{(#1)}}} \newcommand{\am}{\mathrm{am}} \newcommand{\gm}{\mathrm{gm}} \newcommand{\E}{\mathrm{E}} \newcommand{\Span}{\mathrm{span}} \newcommand{\mU}{\mathbf{U}} \newcommand{\mA}{\mathbf{A}} \newcommand{\mB}{\mathbf{B}} \newcommand{\mC}{\mathbf{C}} \newcommand{\mD}{\mathbf{D}} \newcommand{\mE}{\mathbf{E}} \newcommand{\mF}{\mathbf{F}} \newcommand{\mK}{\mathbf{K}} \newcommand{\mI}{\mathbf{I}} \newcommand{\mM}{\mathbf{M}} \newcommand{\mN}{\mathbf{N}} \newcommand{\mQ}{\mathbf{Q}} \newcommand{\mT}{\mathbf{T}} \newcommand{\mV}{\mathbf{V}} \newcommand{\mW}{\mathbf{W}} \newcommand{\mX}{\mathbf{X}} \newcommand{\ma}{\mathbf{a}} \newcommand{\mb}{\mathbf{b}} \newcommand{\mc}{\mathbf{c}} \newcommand{\md}{\mathbf{d}} \newcommand{\me}{\mathbf{e}} \newcommand{\mn}{\mathbf{n}} \newcommand{\mr}{\mathbf{r}} \newcommand{\mv}{\mathbf{v}} \newcommand{\mw}{\mathbf{w}} \newcommand{\mx}{\mathbf{x}} \newcommand{\mxb}{\mathbf{x_{bet}}} \newcommand{\my}{\mathbf{y}} \newcommand{\mz}{\mathbf{z}} \newcommand{\reel}{\mathbb{R}} \newcommand{\mL}{\bm{\Lambda}} \newcommand{\mnul}{\mathbf{0}} \newcommand{\trap}[1]{\mathrm{trap}(#1)} \newcommand{\Det}{\operatorname{Det}} \newcommand{\adj}{\operatorname{adj}} \newcommand{\Ar}{\operatorname{Areal}} \newcommand{\Vol}{\operatorname{Vol}} \newcommand{\Rum}{\operatorname{Rum}} \newcommand{\diag}{\operatorname{\bf{diag}}} \newcommand{\bidiag}{\operatorname{\bf{bidiag}}} \newcommand{\spanVec}[1]{\mathrm{span}{#1}} \newcommand{\Div}{\operatorname{Div}} \newcommand{\Rot}{\operatorname{\mathbf{Rot}}} \newcommand{\Jac}{\operatorname{Jacobi}} \newcommand{\Tan}{\operatorname{Tan}} \newcommand{\Ort}{\operatorname{Ort}} \newcommand{\Flux}{\operatorname{Flux}} \newcommand{\Cmass}{\operatorname{Cm}} \newcommand{\Imom}{\operatorname{Im}} \newcommand{\Pmom}{\operatorname{Pm}} \newcommand{\IS}{\operatorname{I}} \newcommand{\IIS}{\operatorname{II}} \newcommand{\IIIS}{\operatorname{III}} \newcommand{\Le}{\operatorname{L}} \newcommand{\app}{\operatorname{app}} \newcommand{\M}{\operatorname{M}} \newcommand{\re}{\mathrm{Re}} \newcommand{\im}{\mathrm{Im}} \newcommand{\compl}{\mathbb{C}} \newcommand{\e}{\mathrm{e}} \\\\)

Nyheder

Projektdag efterår 2023 Projektdagen afholdes mandag 11. december 2023 på DTU, Kongens Lyngby. Det særlige tema på projektdagen er grafteori, fuldt program offentliggøres senere.
(13.08.2023)

Projektdag forår 2023 Projektdagen afholdes fredag 28. april på DTU, Kongens Lyngby, se program her. Tilmelding til lemat@dtu.dk
(11.03.2023)

Ny video om kunstig intelligens
Se populær forelæsning om kunstig intelligens ved professor Morten Mørup og andre indslag fra projektdagen 12. december.
(14.12.2022)

Forårsforløbet 2023 på vej De otte matematik-moduler er klar, se menupunktet Forår 2023. Tilmelding kan ske til Lene Matthisson: lemat@dtu.dk
(13.12.2022)

Projektdag 12/12 om Kunstig Intelligens! Projektdagen 12. december foregår på DTU og er helliget kunstig intelligens med foredrag og workshop. Tilmelding til lemat@dtu.dk (22.10.2022)

InterMat er et frivilligt tilbud for gymnasieelever der forløber over et år, fra nytår i 2g til november i 3g. Det er skemalagt med 1 modul (1,5 time) ca. hver anden uge. Hver gymnasieskole har sin måde at organisere sin version af InterMat på, men man enes om en fælles emneramme, således at alle elever kan nogenlunde det samme, når de mødes til projektdage på DTU/Matematicum med foredrag, eksperimenter og gruppeøvelser. En god ekstragevinst er, at nogle af eleverne bliver klædt fagligt på til SRP–emner, de ellers ikke ville have kunnet arbejde med.

Projektet blev startet i 2014 på Birkerød Gymnasium med det formål at bygge bro mellem gymnasiet og videregående uddannelser. Eleverne hjælpes godt i gang med matematikindhold som er fælles for en række forskellige universiteter. Siden 2014 har ringene spredt sig i vandet med Birkerød Gymnasium som tovholder, og fra 2019 har DTU/Matematicum overtaget den overordnede organisering af InterMat i samarbejde med de deltagende gymnasier.

Denne hjemmeside indeholder information om InterMat samt forslag til fagligt indhold med tilhørende undervisningsmoduler for foråret 2023 og miniprojekter for efteråret 2023.

Rekonstruktion in progress (se miniprojektet Skovtårnet):